Komunikaty:

ARSANIT sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych produkcji ARSANIT sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez tego Producenta. W rezultacie zawartej ugody ARSANIT sp. z o.o. deklaruje wolę przystąpienia do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

IZOLBET Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych IZOLBET Sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez niego. W rezultacie zawartej ugody IZOLBET Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie przystąpi do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie oraz do Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz podejmie działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i tego Programu

STYRMANN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu z siedzibą w Warszawie doszły do porozumienia kończącego sądowy spór dotyczący zgodności rzeczywistych właściwości użytkowych płyt styropianowych STYRMANN sp. z o.o. z wartościami zadeklarowanymi przez tego Producenta. W rezultacie zawartej ugody STYRMANN sp. z o.o. przystąpi do Polskiego Stowarzyszenia Producentów Styropianu oraz do Programu Gwarancji Jakości Styropianu „Gwarantowany Styropian” oraz podejmie działania na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia i Programu

O Programie

Więcej

Baza
wiedzy

Więcej

Aktualności

Kolejne trzy pozwy PSPS przeciwko nierzetelnym producentom styropianu

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu (PSPS), realizujące Program „Gwarantowany Styropian”, wystąpiło w marcu br. z trzema powództwami o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji. Pozwy skierowane są przeciwko producentom, których wyroby uzyskały negatywne wyniki podczas branżowej kontroli jakości styropianu dla budownictwa realizowanej w ramach Programu. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Głównego Inspektora Nadzoru […]

Więcej